กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 


 
ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
 
 
 


 
ในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด มีแร่ลิกไนท์ เป็นจำนวนมาก
 
 
 


 
 


แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย 8 แห่ง ได้แก่

ห้วยแม่ระมาด

ห้วยแห้ง

ห้วยถ้ำ

ห้วยคด

ห้วยขะเนจื้อ

ห้วยนกแล

ห้วยหม่องวา

ห้วยแม่จะเรา
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย 31 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น 100 แห่ง
 
บ่อโยก 20 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง
 
ประปา(กรมอนามัย) 1 แห่ง