กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบท้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 15.38 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 76 ท่าน