กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 14.50 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 58 ท่าน