กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 


 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 224  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)     2      3