กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม
ราคา : 40 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม หมู่ที่ 6
จำนวนผู้เข้าชม : 100 ท่าน
 
   
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งธัญพืช
ราคา : 40 บาท
ผลิตโดย : กลุ่ม คำหล้า บ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ 6
จำนวนผู้เข้าชม : 53 ท่าน
 
  (1)