กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน ตุลาคม 2561   14 พ.ย. 2561 76
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน กันยายน 2561   5 ต.ค. 2561 85
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน สิงหาคม 2561   4 ก.ย. 2561 75
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน กรกฏาคม 2561   3 ส.ค. 2561 40
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน มิถุนายน 2561   5 ก.ค. 2561 25
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   4 มิ.ย. 2561 22
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน เมษายน 2561   3 พ.ค. 2561 28
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน มีนาคม 2561   3 เม.ย. 2561 25
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   2 มี.ค. 2561 27
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ประจำเดือน มกราคม 2561   2 ก.พ. 2561 28
  (1)     2