หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายณัญวุฒิ ขัตธรรมศรี หมู่ที่ 1 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 114
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซุ้มประตูประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าตึง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 141
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายเฟื่อง คำปาระ หมู่ที่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 129
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางไปป่าไม้ห้าหมู่ที่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   1 มิ.ย. 2561 68
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันแกลลอน หมู่ที่ 2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   30 เม.ย. 2561 42
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   29 มี.ค. 2561 50
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บริเวณศาลเจ้าพ่อคำหมื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   16 มี.ค. 2561 53
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณข้างโรงพยาบาลแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   2 มี.ค. 2561 66
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณบ้านนายบุญแทน สุริเมือง หมู่ที่ 2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   2 มี.ค. 2561 54
  (1)