กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายณัญวุฒิ ขัตธรรมศรี หมู่ที่ 1 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 67
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างซุ้มประตูประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าตึง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 76
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายเฟื่อง คำปาระ หมู่ที่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   7 ก.ย. 2561 76
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. บริเวณทางไปป่าไม้ห้าหมู่ที่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   1 มิ.ย. 2561 33
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันแกลลอน หมู่ที่ 2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   30 เม.ย. 2561 26
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   29 มี.ค. 2561 27
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บริเวณศาลเจ้าพ่อคำหมื่น หมู่ที่ 8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   16 มี.ค. 2561 25
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณข้างโรงพยาบาลแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   2 มี.ค. 2561 39
ราคากลาง   เรื่อง เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณบ้านนายบุญแทน สุริเมือง หมู่ที่ 2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   2 มี.ค. 2561 27
  (1)