กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 

ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด กำหนดดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงและรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ในระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.54 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 24 ท่าน