กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 09.49 น. โดย คุณ ฐิตินันท์ เพียงเพ็ญ

ผู้เข้าชม 27 ท่าน