กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
การฝึกอบรมการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย  
 

การฝึกอบรมการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เพื่อให้นักเรียนพักประจำมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการเกิดอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ขอขอบคุณ วิทยากร จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 16.35 น. โดย คุณ พงษ์กิตติ ปู่อ้าย

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย