หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมารถรับ - ส่ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชน เข้าร่วมเดินทางไปสมัครลงทะเบียน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดตาก จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน บฉ ๘๑๗ ตาก [ 19 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเรียบสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ ๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ ๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเรียบสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างปรังปรุงซ่อมแซม ถังน้ำ ฝ.99 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนกแล ตำบลแม่ระมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึก brother LC-563 BK) จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4