กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเรียบสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ ๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ ๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเรียบสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างปรังปรุงซ่อมแซม ถังน้ำ ฝ.99 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนกแล ตำบลแม่ระมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึก brother LC-563 BK) จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอน หมู่ที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดหมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และโรงเรียนบ้านห้วยนกแล(ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปป่าไม้ห้า หมู่ที่ 6 ต.แม่ระมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4