กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


นายสมนึก ปู่อ้าย
นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
 


นายธวัชชัย สุภาราช
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด


นายมงคล หมูสูบปาป
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
 


นายกองแก้ว อุดปา
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด