กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 


 
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานรายงานผู้มารับบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ไตรมาส4 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ไตรมาส3 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ไตรมาส2 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ไตรมาส1 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2